สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.80.33.183
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.80.xx.xxx
222.244.xxx.xxx
27.194.xx.xxx
14.120.xxx.xx
198.23.xxx.xx

  ทั้งหมด: 7
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
เว็บโรงเรียน
ยังไม่มีข้อมูล
Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "

หมวด : ประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :

ข่าวเด่น :  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ จัดงานวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน 12 รูป ฮิต     พิธีเปิดป้ายหอประชุมและร้านค้าสวัสดิการ สพป.มค.๒ จำนวน 17 รูป ฮิต     กิจกรรม BIG cleaning day สพป.มหาสารคาม เขต ๒ จำนวน 17 รูป ฮิต     ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ออกประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 21 รูป ฮิต     รับมอบอาคารห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 7 รูป ฮิต    

 สพป.มหาสารคาม เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร... (อ่าน 39 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (09 พ.ย. 2560)

 ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 42 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (08 พ.ย. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และบุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่งในงานประเพณีลอยกระทงของอำเภอวาปีปทุม เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๐ 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานลงนาม MOU โรงเรียน... (อ่าน 37 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (03 พ.ย. 2560) ดร.บวร เทศารินทร์ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานลงนาม MOU โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย อำเภ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการด้านระบบสารสนเทศ ... (อ่าน 32 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (01 พ.ย. 2560)

ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเร...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม สพป.มหาสารคาม เขต๒ (อ่าน 44 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (30 ต.ค. 2560)

ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานโครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช (อ่าน 50 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (30 ต.ค. 2560)

ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแห... (อ่าน 134 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : admin (22 ก.ย. 2560)สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ดำเนินการจัดโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี เมือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐&n...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึก... (อ่าน 105 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (21 ก.ย. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.มค.๒ จัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 131 ครั้ง) จำนวน 34 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (18 ก.ย. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานในการจัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของสพป.มค.๒ ณ หอประช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินและประกันคุณภาพกา... (อ่าน 131 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (22 ส.ค. 2560)นายไพฑรูย์ อนุสัตย์ รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นำบุคลากรเข้าร่วมงาน ๑๒ สิงหาค... (อ่าน 84 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (18 ส.ค. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่ ๙ ในวันที่ ๑๒...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.มค.๒เป็นประธานพิธีเปิดใช้อาคารเรียนโรงเรียน... (อ่าน 153 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (17 ส.ค. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารเรียนจามจุรี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเขตสุจริต สพป.มหาสารคาม เขต ๒ (อ่าน 145 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (03 ส.ค. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา การป้องกันการทุจริต ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 BIG CLEANING DAY สพป.มหาสารคาม เขต ๒ (อ่าน 108 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (27 ก.ค. 2560)คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ร่วมกันทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.มค.๒ จัดประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง... (อ่าน 104 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (06 ก.ค. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.มค.2 วางพวงหรีดและร่วมสวดอภิธรรม (อ่าน 120 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (05 ก.ค. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ วางพวงหรีดและร่วมสวดอภิธรรม คุณแม่บุญชู ปะนัดตะเถ มารดาของนางสาววงเดือน ปะนัดตะเถ ตำแหน่งลูกจ้าง สพป.มค.๒ ณ บ้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติ... (อ่าน 134 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (04 ก.ค. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ณ สวนน้ำดิกชันนารีปาร์ค อำเภอนาเชือก จังหวัดมหา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.มหาสารคาม เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ว่ายน้ำเพื่... (อ่าน 129 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (04 ก.ค. 2560)นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สวนน้ำดิกชันนารีปาร์ค อำเภอนาเชือก จังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 67 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์ (28 มิ.ย. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นำคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินส่วนราชการฯ  (อ่าน 75 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : งานประชาสัมพันธ์  (21 มิ.ย. 2560)ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นปรธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ &n...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 พระกุมารศึกษาเกมส์ ครั้งที่ ๒๓
16 พ.ย. 2558
 งานศพ ผอ.ภิญโญ
26 พ.ย. 2558
 ประเพณีลอยกระทง
26 พ.ย. 2558
 พิธีฌาปนกิจศพคุณครู สงกา ปาปะไกร
02 มี.ค. 2559
 แถลงข่าวงานออนซอนกลองยาว
09 ธ.ค. 2558
ทั้งหมด