_PRINT 


ข่าว : สพป.มค.๒ จัดประชุมปฏิบัติการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ
สพป.มค.๒
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมสพป.มค.๒
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการการนำหลักสุตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมสพป.มค.๒ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อ่าน 464 ครั้ง
วันที่ 07 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:57:46:AM