_PRINT 


ข่าว : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่ญใหญ่ สพป.มค.๒
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่ญใหญ่
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ ๒/ ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือดงใหญ่วิทยาคม อำเภอวาปีปทุม 

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประะธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือดงใหญ่วิทยาคม อำเภอวาปีปทุม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อ่าน 342 ครั้ง
วันที่ 07 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:13:28:AM