_PRINT 


ข่าว : สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อกายใจที่เข้มแข็งและยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรมไทย
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อกายใจที่เข้มแข็งและยั่งยืน" พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต ๒เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๖๑
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อกายใจที่เข้มแข็งและยั่งยืน" พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมให้กับบุคลากรในสังกัด ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต ๒เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๖๑

ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (PR.PONG
อ่าน 323 ครั้ง
วันที่ 02 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:48:20:AM