_PRINT 


ข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
พุธเช้า...ข่าว
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และคณะเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. ในรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และคณะเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. ในรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (PR.PONG
อ่าน 157 ครั้ง
วันที่ 02 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:13:26:AM