_PRINT 


ข่าว : สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่
สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และคณะได้ทำพิธีสัการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตฯ ในโอกาสที่ นายสุภาพ  จันทร์สม ได้เดินทางไปรับตำแหน่งหน้าที่ รอง ผอ.สพป.มมหาสารคาม เขต ๑   เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ทำพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของหน่วยงานเนื่องในโอกาสที่ นายสุภาพ จันทร์สม จะเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๑

ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (pr. Pon
อ่าน 196 ครั้ง
วันที่ 01 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:13:13:AM