_PRINT 


ข่าว : ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐
ลอยกระทงประจำปี
ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และบุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่งในงานประเพณีลอยกระทงของอำเภอวาปีปทุม เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๐ 
*****

ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อ่าน 233 ครั้ง
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:41:14:AM