_PRINT 


ข่าว : โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม สพป.มหาสารคาม เขต๒
โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานโครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นประธานโครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อ่าน 168 ครั้ง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:44:39:AM