_PRINT 


ข่าว : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช
๒๓

ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : -
ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
อ่าน 158 ครั้ง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:45:13:AM