สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.80.33.183
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  สมาชิก: 1

  บุคคลทั่วไป: 31
54.80.xx.xxx
175.161.xx.xxx
219.156.xxx.x
59.172.xxx.xxx
110.18.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 32
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
เว็บโรงเรียน
ยังไม่มีข้อมูล
Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 เป้าประสงค์หลัก

    

     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ และมีความพึงพอใจ

     2. โรงเรียนมีความเข้แข็งสามารถบริหารและจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

     3. สพป.มค.2 และโรงเรียนในสังกัดเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

     4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

     5. สพป.มค.2 และโรงเรียนได้รักการนิเทศตรจสอบติดตาม และประเมินคุณภาพเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     6. โรงเรียนในสังกัด  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     7. โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่เอื้อและสนองต่อการพัฒนาผู้เรียน สู่ประชาคมอาเซียน

     8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวั่ตกรรมเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่หลากหลาย

     9. สพป.มค.2 โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-11-05 (1836 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]