สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.80.33.183
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  สมาชิก: 1

  บุคคลทั่วไป: 31
54.80.xx.xxx
175.161.xx.xxx
219.156.xxx.x
59.172.xxx.xxx
110.18.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 32
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
เว็บโรงเรียน
ยังไม่มีข้อมูล
Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 ค่านิยมร่วม

ค่านิยมร่วม ของ สพป.มค.2  Shared Values                       BEST                          "  มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "


ความหมายของค่านิยม
     1. สร้างเครือข่ายเป็นพลังหลัก (ฺB - Board) หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา โดยหลักการมีส่วนร่วมจาก "องค์คณะบุคคล" สร้างเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันทรัพยากร ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
     2. การมุ่งมั่นทำงานอย่างมีระบบ (E - Efficiency) หมายถึง การมุ่งมั่นทำงานอย่างมีระบบให้สำเร็จเกิดผลคุ้มค่า "สัมฤทธิ์ผล" ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
     3. การให้บริการที่เป็นเลิศ (S - Service) หมายถึง การให้บริการที่เป็นเลิศ เกิดความประทับใจ
     4. การธำรงรักษากลุ่มคน (T - Teamwork) หมายถึง การธำรงรักษากลุ่มบุคคลให้ "ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ" มุ่งมันที่จะทำานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-11-05 (1745 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]