สารสนเทศ

ITA เขตพื้นที่สุจริต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มแผนฯ
กลุ่มบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่ม DLICT
กลุ่มพัฒนาครู

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.88.156.58
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 18
3.88.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
188.75.xxx.xxx
209.99.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 18
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 ค่านิยมร่วม

ค่านิยมร่วม ของ สพป.มค.2  Shared Values


                            BEST


                              "  มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "


ความหมายของค่านิยม

  ค่านิยมร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

"มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ  Best"
 การบริหารจัดการศึกษาโดยหลักการมีส่วนร่วม
 การมุ่งทำงานอย่างมีระบบ
 การให้บริการเป็นเลิศ
 ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ /เทคโนโลยี
       B   =    Board
       E   =    Efficiency
       S   =    Service
       T   =    Teamwork

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กำหนดค่านิยมร่วม ที่มุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ (Best) ซึ่งบุคลากรในองค์กรควรมีลักษณะและพฤติกรรม  การปฏิบัติงานประกอบด้วย

     1. ฺB - Board หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา โดยหลักการมีส่วนร่วมจาก "องค์คณะบุคคล" สร้างเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันทรัพยากร ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
     2. E - Efficiency หมายถึง การมุ่งมั่นทำงานอย่างมีระบบให้สำเร็จเกิดผลคุ้มค่า "สัมฤทธิ์ผล" ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

     3. S - Service หมายถึง การให้บริการที่เป็นเลิศ เกิดความประทับใจ

     4. T - Teamwork หมายถึง การธำรงรักษากลุ่มบุคคลให้ "ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ" มุ่งมันที่จะทำานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-11-05 (2921 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]