สารสนเทศ

ITA เขตพื้นที่สุจริต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มแผนฯ
กลุ่มบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่ม DLICT
กลุ่มพัฒนาครู

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.88.156.58
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 20
3.88.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
210.56.xx.xx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 20
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 เอกสารการควบคุมภายใน


ดาวน์โหลดเอกสารการควบคุมภายใน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


ลำดับ 
รายการ 
 1.  คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 2. แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมใน
เอกสาร 1
เอกสาร 2 
 3. แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย ( กลุ่ม / งาน ) 
   3.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.1 )
   3.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.2 )
   3.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบติดตาม ปย.2 )
   3.4 การวิเคราะห์แบบประมินการควบคุมภายในด้วนตนเอง ( CSA )
 4. แบบรายงานระดับหน่วนรับตรวจ ( สพป./โรงเรียน ) 
   4.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( แบบ ปอ.2 )
   4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปอ.3 )
   4.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ( ปอ.1 )
 


ผู้รับผิดชอบ  

      นายวุฒินันท์   แก้วสำโรง

      ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

      โทร 093-4288837
สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-10-11 (2671 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]