สารสนเทศ

ITA เขตพื้นที่สุจริต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มแผนฯ
กลุ่มบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่ม DLICT
กลุ่มพัฒนาครู

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.88.156.58
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 19
3.88.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
210.56.xx.xx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 19
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


    ชื่อ - สกุล  น.ส.ประภาพรรณ   จันโอทาน

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  080-4129415
E-mail  prapapun03@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
      ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
  ชื่อ - สกุล   นางพิมพ์ลักษณ์   หม่องคำมี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  083-41756698
E-mail  teerawan-toy@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
   ชื่อ - สกุล   นางสาวอัญณิช์ภา  บุตรศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์  089-5699599
E-mail  sawatdee17@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
       
   ชื่อ - สกุล  นายภูตะวัน  วรนันทการกิจ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์  098-1141500
E-mail  brovar2008@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
   ชื่อ - สกุล  นายอัศวิน   ปะเสระกัง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โทรศัพท์  090-9574789
E-mail  abc5652@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
       
   ชื่อ - สกุล   นางผ่องพรรณ   ปักกาโล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 095-1688504

E-mail  pongpan_d@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
   ชื่อ - สกุล   นางปฏิญญา   คัดทะจันทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์  090-8407302
E-mail  oum_oon@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
       
   ชื่อ - สกุล  นางวรัญชญา  ทอนเทพ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โทรศัพท์  090-2866655
E-mail 
หน้าที่รับผิดชอบ
   ชื่อ - สกุล  นางชไมพร   ทิพย์สิงห์

ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ

โทรศัพท์  0910568636
E-mail  ballyjunk@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ
       
     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-11-05 (6851 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]