ช่องทางการติดต่อ รายละเอียด
1 สายตรงผู้อำนวยการเขต ฯ 081-879-6280
2 e mail ผู้อำนวยการเขต ฯ bawon_th@hotmail.com
3 facebook ผู้อำนวยการเขต ฯ www.facebook.com/นายบวร-เทศารินทร์-ผอสพป-381662575300036/
4 ตู้รับฟังความคิดเห็น
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 417 หมู่ 1 ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
6 ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดชื่อเจ้า หน้าที่หน่วยรับตรวจ ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ตำแหน่ง หรือ ชื่อหน่วยรับตรวจ หรือสถานที่ที่มีการกระทำผิดและช่วงเวลาหรือพฤติการณ์การกระทำผิด และ ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
7 สายด่วยกระทรวงศึกษา สายด่วนการศึกษา http://www.1579.moe.go.th/
8 ร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนายกรัฐมนตรี http://www.1111.go.th/